Flensted

Vedligeholdelsesleder – Nørremarken

21. februar 2019

Er du klar til at træde i karakter og skabe resultater for Flensted sammen med og gennem dine medarbejdere?

”Flensted? Hvorfor bør jeg interessere mig for Flensted?”

Det bør du, fordi virksomheden tilbyder dig et job, hvor du får mulighed for at gøre det, du er bedst til; et job hvor du får et selvstændigt ledelsesansvar for vedligeholdelsesafdelingen på den ene af Flensteds to fabrikker i Skovlund, og hvor dine muligheder tager tydeligt afsæt i de resultater, du skaber.

Der bliver brug for din viden om og dine erfaringer med det at skabe passion for opgaven og virksomheden og det at nå eller overgå opsatte kvalitative og kvantitative mål uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed eller trivsel.

Du vil få spændende ledelsesmæssige udfordringer, og håndterer du disse ansvarligt og effektivt, vil du få adgang til et udvidet ansvar, øgede beføjelser og samtidigt også øgede forventninger til de resultater, du skaber.

Du får reference til vedligeholdelseschefen med en forventning om, at du på et tidspunkt – i perioder – kan afløse denne.

”Hvilke resultater skal jeg skabe?”

Du skal sikre, at dine medarbejdere . . .

  • respekteres og værdsættes i organisationen på baggrund af deres faglighed, fleksibilitet og vilje til at finde løsninger
  • sikkert og selvstændigt udfører pålagte opgaver i den aftalte kvalitet til den aftalte tid
  • løbende fremsætter forslag til forbedringer, deler deres viden og erfaringer og gør hinanden og kollegerne i Produktionen gode
  • trives og opbygger gode relationer på tværs i din afdeling og til andre fagområder

”Er det det hele?”

Ikke helt, du skal nemlig . . . .

  • have en faglig uddannelse indenfor el eller mekanik
  • have ledelseserfaring
  • have erfaring med vedligeholdelse af produktionsanlæg, gerne i fødevareindustrien
  • kunne kommunikere problemfrit på dansk og engelsk – eller et andet fremmedsprog

”Flensted? Hvad er det for en virksomhed?”

Flensted er en virksomhed, der forarbejder kartofler, fremstiller mayonnaise-baserede pålægssalater og forædler salater, men det kan du alt sammen læse mere om på www.flensted.dk, hvor du også kan læse om, hvordan virksomheden håndterer dine personoplysninger.

”OK, det lyder interessant – hvad skal jeg så nu?”

Du skal blot sende dit cv til flenstedHR@flensted.dk, hvor du skriver ”Vedligeholdelsesleder” i emnefeltet.
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte nuværende vedligeholdelsesleder Flemming Philipsen eller vedligeholdelseschef Kim Mahler, begge på tlf. 76 98 50 50.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende indtil den rigtige kandidat er fundet.